Ana Sayfa Sağlık 3 Nisan 2023 128 Görüntüleme

Dr. Öğr. Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz: ‘Sosyal Hizmet, Afet Sonrasında İyileştirme Sürecine Güç Katıyor”

Afetler, neden olduğu sonuçlar prestijiyle birden fazla vakit pek çok ulusal ve memleketler arası kurumun yardım ve takviyesini gerektiren büyük olaylardır.

Afet sonrasında fizikî yıkımın, ruhsal travmanın ve çok fazla belirsizliğin olduğu bir ortamda toparlanmayı planlamak ve yönetmek epeyce güçtür. Bu bağlamda toplumsal hizmet alanına da değerli vazifeler düşmektedir.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi Toplumsal Hizmet Kısmı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz afetlerde toplumsal hizmet konusunu kıymetlendirdi.

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi Toplumsal Hizmet Kısmı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz,afet sonrasındaki toplumsal güzelleşme sürecinin aylar hatta yıllar alabileceğini söyledi. Gündüz; “Hiçbir şeyin eskisi üzere olmayacağını dikkate aldığımızda insanların ‘yeni’ olağana nasıl varacakları bugünün sıkıntısını oluşturmaktadır.

Toplumsal güzelleşme sürecinin insan hayatının her istikametini kapsaması gerektiği gerçeği dikkate alındığında, toplum temelli epeyce geniş çaplı uzun erimli bir tertibin planlanmasının gerekliliği önümüze çıkmaktadır” dedi.

“Tüm Problemleri Kuşatacak Toplumsal Ömrün Yine İnşasına Odaklanılmalı”

Afet idaresinin zelzele öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak biçimde planlanmasının değerine değinen Gündüz; “Kuşkusuz sarsıntı öncesi ve sırası yaşanılanlar kıymetliydi. Lakin geldiğimiz nokta prestijiyle bu iki kademe geride kaldı. Artık ise toplumsal hayatın tekrar inşasına odaklanarak, depremzedelerin tüm meselelerini kuşatacak uzun soluklu ve sürdürülebilir toplumsal siyasetlere gereksinim vardır” biçiminde konuştu.

“Depremin Birinci Gününden İtibaren Pek Çok Çeşitte Dayanak Ulaştı”

Gündüz; “Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan on bir ili kapsayan hayli geniş bir coğrafya etkilendi. Birinci kriz ve sonrasında en çok muhtaçlık duyulan güvenlik ağı program çeşitleri ortasında sıhhat hizmetleri, besin ile birebir yardımlar, nakit transferleri ve bayındırlık programlarının yer aldığını gördük. Buradaki emel temel insani gereksinimlerin karşılanabilmesiyle birlikte toplumun toplumsal ve ekonomik kaynaklarını istikrara kavuşturacak güvenlik hissinin sağlanabilmesidir. Zelzelenin birinci gününden itibaren gelişmeleri; bölgeye sevk edilen kamusal, lokal, sivil ve memleketler arası menşeili; finansal, organizasyonel, sıhhat ve ruhsal birinci yardım üzere pek çok tıpta dayanak ve hizmetleri medyadan takip ettik” sözlerine yer verdi.

“Yaraları Sarmak İçin Topyekûn Sorumluluk Üstlenmeliyiz”

Afetin neden olduğu ekonomik, ruhsal, toplumsal tahribatlar karşısında alınması gereken sorumlulukların bir yahut iki kuruma yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Gündüz; “Toplumun tekrar kendine gelmesi ve yaraları sarması noktasında başta afet idaresiyle ilgili kurumlar olmak üzere tüm kesitlerle el ele vermemiz gerekmektedir. Bu önemli toplumsal tahribat karşısında tahlil ve toparlanma yeniden toplumsal kaynaklarla desteklenmelidir. Afetten etkilenenlere yönelik başlatılan toplumsal yardımların ve duygusal dayanakların, toplumsal bağları güçlendiren tarafı göz arkası edilmemelidir. Bilhassa yine inşa ve yeni olağana dönme eforlarına yönelik gerçekleştirilen küçük büyük her türlü takviyenin kıymet gördüğü ve toplumda birleştirici bir gücü olduğu açıktır. Bu süreçte farklılıklarına karşın herkesin birlik ve beraberlik hislerinin gelişmesi bireyler ve kümeler ortası toplumsal araları kısaltmakta, ortadaki toplumsal bağları ve toplumsal sermayeyi güçlendirmektedir” dedi.

“Depremin Birinci Gününde Başlatılan Dayanışma ve Yardımlaşma Ruhu Canlı Tutulmalı”

Gündüz; “Medyada afet haberlerine giderek daha az sıklıkla yer verilmeye başlanması, insanların gerçekleşen afetin tahribatı ve büyüklüğü karşısında muhtaçlık duyulan yardım ve dayanağa dair algılarını zayıflatabilir ve hayırsever tavırlarını sonlandırabilir. Bu nedenle sarsıntının birinci gününde başlatılan dayanışma ve yardımlaşma ruhu bundan sonraki süreçte de canlı tutulmalıdır. Bu bahiste her türlü medya aracının takviyesi sürmelidir” formunda konuştu.

“Koruyucu Önleyici Çalışmalara Odaklanılmalı”

Bundan sonraki etapta muhtemel afetlere karşı lokal, ulusal ve memleketler arası paydaşlarla iş birliği gerektiren karmaşık ve çok istikametli bir sürecin planlanması gerektiğini vurgulayan Gündüz; “Ülkenin her bir yanındaki riskler belirlenerek, oluşma ihtimali yüksek yeni afetlere karşı toplumsal seferberlik ruhuyla yaklaşılmalı ve süratlice tedbirler alınarak hayata geçirilmelidir. Bu nedenle tüm toplum kısımlarına afet şuurunun yerleştirilmesine yönelik toplum temelli çalışmalar yapılmalı, bu istikamette zarurî eğitimler verilmelidir” dedi.

“Yeniden ve Kapsayıcı Kalkınma Siyasetleri Toplumu Güçlendirecektir”

Gündüz; “Deprem sonrasında toplumsal yardımlar, istihdam, barınma, eğitim, toplumsal hizmetler, toplumsal uygunluk haline kavuşabilmeye yönelik her türlü toplumsal düzenlemeler yine kalkınabilmede büyük değer taşımaktadır. Sarsıntı sonrası fiziki yıkımın ortadan süratle kaldırılarak altyapı ve etraf iyileştirmeleri toplumların sırf yeni olağana dönmesi için değil; birebir vakitte adil ekonomik büyümeye dayanak olması bakımından da ehemmiyet taşımaktadır. Yaraları sarma ve toplumsal ömrü tekrar inşa etmede kırsal kısmın ve köylerin de planlamaya dahil edilmesi kapsayıcı kalkınma için gereklidir. Sarsıntıdan etkilenen bölgelerde altyapıyı tekrar inşa etme, sarsıntı öncesi sunulan hizmetleri tekrar kurgulama ve bölge insanına psikososyal dayanak sağlama temel stratejiler ortasında yer almalıdır” diyerek yine kalkınma kademesinde hayata geçirilecek toplumsal siyasetlerin yalnızca sıkıntılara odaklanmayıp toplumu güçlendirerek direncini de arttıracağına işaret etti.

“İyileşme Sürecinde Mahallî, Kültürel Dinamikler Göz Arkası Edilememeli”

Toplumsal yaraları sararken uygulayıcıların evvelce formülize edilmiş çalışmalar yerine mahallî bağlamı ve gereksinimi dikkate alarak harekete geçmelerinin kıymetli olduğunu söyleyen Gündüz, “Özellikle kriz idaresi, yas danışmanlığı, travma tedavisi, psikososyal dayanak üzere mevzularda yetkinlikleri bulunan meslek kümelerinin afet sonrası saha çalışmalarına etkin bir halde katılmaları doğal bir beklentidir. Afetten etkilenenlerle çalışmada ırk, din, lisan, etnik köken üzere farklılıkları dikkate alan çokkültürcü bir perspektife sahip olmak kuşkusuz çok önemlidir” sözlerine yer verdi.

“Refakatsiz Çocuklar ‘Sahipsiz’ Değil”

Gündüz; “Afetten en fazla etkilenen incinebilir kümelerin başında çocuklar gelmektedir. Enkazdan kurtarılan, yakınlarını kaybeden çocuklara yönelik Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Bu süreçte Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından refakatsiz çocuk sorgulama sistemini hayata geçirilerek çocuklarını kaybeden ailelere kolaylık sağlanmaktadır. Sistem sayesinde 25 Şubata kadar 1453 çocuk, ailelerine teslim edilmiştir” halinde konuştu.

“Refakatsiz Çocukların Ruh Sıhhati İçin Uzmanlardan Takviye Alınmalı”

Bundan sonraki süreçte refakatsiz çocuklar için psikososyal dayanağı de kapsayan yeni uygulama modellerine vurgu yapan ve kıymetli tavsiyelerde bulunan Gündüz; “Refakatsiz çocuklarla çalışacak meslek elemanlarına yönelik bu çocukları tanıma, muhtaçlıklarını manaya ve yanıtlamaya odaklanan özel eğitimler geliştirilebilir. Çocukların uzun periyodik bakımı, korunması ve rehabilitasyonu için acil gereksinimlerini belirlemek ve kaynaklarla buluşturmak üzere fon oluşturulabilir. Refakatsiz çocukların ruh sıhhati ve tıbbi tedavi gerektiren hizmetlere, eğitim ve sosyokültürel uygulamalara erişimleri sağlanarak toplumsal bağları kurma ve güçlendirmeleri sağlanabilir. Bilhassa afetten kurtularak, beden bütünlüğü ampütasyon nedeniyle bozulan çocukların ruh sıhhati üzerinde uzmanlardan dayanak alınmalı ve bundan sonraki hayata ahenk çalışmaları desteklenmelidir” dedi.

“Afet Sonrası Toplumsal Hizmet Gereksiniminde Değerli Bir Artış Kelam Konusu”

Gündüz, afet nedeniyle insanların hayatlarının beklenmedik formda alt üst olması, yakınlarını kaybetmeleri, incinebilir kümelerin savunmasız kalması, kimi bireylerin beden bütünlüğünün bozulması, önemli ölçüde maddi kayıp ve hasarın ortaya çıkması, afet sonrası yeni olağana dönmede yaşanacak zahmetler ve daha pek çok sorunun bu devirde toplumsal hizmet muhtaçlığını bir sefer daha gündeme getirdiğini söyledi. “İnsanların hayatlarını yine inşa etmeleri ve yeni hayatlarına ahenk sağlamalarını desteklemeye yönelik beslenme, barınma, istihdam, eğitim, toplumsal yardım, psikososyal danışmanlık üzere çok aktörlü iş birliğini gerektiren kapsamlı uygulamalar toplumsal hizmetlerin sunumunun tesirli olmasında değer taşımaktadır. Bu süreçte toplumsal hizmet uzmanları afetten etkilenenlere süreksiz barınma, besin, giysi üzere yardımların temini dışındaki kaynakları koordine etme, incinebilir nüfusun muhtaçlıklarını belirleme, travmayla baş etmede öteki ruh sıhhati çalışanlarıyla iş birliğiyle hareket etme, sorun çözme, krize müdahale, uzun devirli gereksinimleri belirleme üzere pek çok mevzuda vazife almaktadırlar” diyerek afet sonrası devirde toplumsal hizmetlerin planlanması ve yönetilmesinde, toplumsal hizmet profesyonellerine giderek daha fazla gereksinim duyulduğunu aktardı.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

tiktok takipçi satın al | instagram takipçi satın al
hack forum hacker site gaziantep escort bayan gaziantep escort maltepe escort haberror.com pastetext.net Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Manavgat Escort tokat escort erbaa escort Yeşilköy Escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort izmir escort izmir escort izmir escort karşıyaka escort hack forum hack forum warez scriptler warez scriptler slot siteleri